Thales Nederland (30-05-2016)

Op maandag 30 mei overhandigde wethouder Janny Bakker aan Thales Nederland het compliment ‘Erkend bedrijf met Smaak’. Thales is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van elektronische systemen voor defensie en beveiliging. Jaap Tijhaar is directeur Human Resources en leidinggevende van Martine Klasens. Zij is projectleider en heeft een visuele beperking.

Wethouder Bakker overhandigt het compliment (in de vorm van een raamsticker) aan Thales

Waarom kiest Thales voor inclusief werkgeverschap?

‘Ons bedrijf staat middenin de maatschappij en we willen dat ons personeel daarvan ook een afspiegeling is. We geloven in diversiteit: man, vrouw, afkomst, wel of geen beperking. De komst van de Participatiewet versterkte eigenlijk ons beleid.’

Hoe is Martine in dienst gekomen?

‘We zochten een projectleider om maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Thales vorm te geven. Dat betekent ook: kansen en werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben we deze vacature bewust uitgezet via het UWV, voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Martine voldeed aan de eisen en het klikte tussen ons.’

Wat hebben jullie te bieden, als werkgever?

‘We bieden hen hetzelfde als andere medewerkers: het zijn ‘gewoon’ volwaardige medewerkers, die meedraaien in al onze bedrijfsprocessen en van wie we ook volwaardige resultaten verwachten. We kijken niet naar beperkingen, maar naar talent. En wat niet mogelijk is, doen we niet of lossen we op met hulpmiddelen. Bij Martine is dat software op haar computer. Dat we na een jaarcontract allebei met elkaar verder wilden, zegt genoeg (lacht).’

Wat brengt het jullie?

‘Martine en haar collega’s met een beperking hebben bevestigd wat we hoopten en dachten: mensen met een aandoening of handicap zijn reguliere medewerkers met een kleine aanpassing. Die ervaring heeft de bewustwording versneld en de vooroordelen in de praktijk beslecht. Het geeft ons daarnaast een voorsprong op de concurrentie, nu klanten vaker eisen dat we duurzaam bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een leidinggevende uit de productie kwam onlangs zelf met een vacature voor iemand met een arbeidsbeperking. Dat was anderhalf jaar geleden niet zomaar gebeurd, maar diversiteit, inclusie, brengt echt meer dan het vraagt. Daarom collega-werkgevers: doe het gewoon.’

Uw voorbeeld

Kent u een Huizer voorbeeld van een sociale ondernemer? Of bent u zo’n ondernemer? Laat het ons weten via wsp-gooienvechtstreek.nl/contact. We delen graag meer complimenten uit.