Adviesgroep Van der Roest (13-04-2016)

Op woensdag 13 april overhandigde wethouder Janny Bakker aan Adviesgroep Van der Roest het compliment ‘Erkend bedrijf met Smaak’. Jan Brasser is als directeur onder andere verantwoordelijk voor personeelszaken bij dit assurantieadvieskantoor en financiële dienstverlener, waar veertig mensen werken. Onder hen Julien en Peter die beiden met een afstand tot de arbeidsmarkt hier een werkplek en dienstverband kregen. 

Waarom kiest Van der Roest voor inclusief werkgeverschap? 

‘Omdat er anders een enorm potentieel onbenut blijft. Ik spreek regelmatig collega-ondernemers en merk een terughoudendheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Wij voeren er juist een actief beleid op, ook om voorop te lopen en anderen te inspireren. Als je er maar voor open staat, dan zijn er altijd mogelijkheden.’ 

Hoe zijn jullie met Peter en Julien in contact gekomen?

‘We hadden een aantal vacatures en zijn daarover in gesprek geraakt met Caroline Pronk van het UWV/Werkgeversservicepunt. Zij leerde ons bedrijf kennen en samen hebben we de mogelijkheden bij ons kantoor bekeken. Zij stelde Peter en Julien aan ons voor. Beiden hadden al geruime tijd een Wajong-uitkering en dus ook geen werkritme.’

Wat hebben jullie te bieden, als werkgever? 

‘Ze hebben een vaste begeleider en daardoor een duidelijk aanspreekpunt binnen ons bedrijf. Overigens hadden we intern wel wat uit te leggen: hoe zwaar zijn hun beperkingen dan? En wat kan iemand met een ziekte of handicap toevoegen? We zijn nu een jaar verder en ze hebben zo’n ontwikkeling doorgemaakt; de afstand die er was is overbrugd. Ze zien een toekomst, hebben meer financiële armslag en dat vergroot hun zelfstandigheid.’

Wat brengt het jullie? 

‘Beide medewerkers zijn een aanwinst voor onze organisatie. Ze werken op cruciale afdelingen, namelijk bij applicatiebeheer en, als ondersteuning, bij onze afdeling polisbeheer. Het beeld over Wajongers bleek niet te kloppen; er kwamen twee heel gemotiveerde mensen binnen, die hier helemaal opgefleurd zijn. Die ervaring was heel verrassend en verfrissend voor iedereen in ons bedrijf. En met veertig medewerkers die dat verhaal doorvertellen, dragen we bij aan een andere, juiste beeldvorming over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze maatschappij.’  

Uw voorbeeld

Kent u een Huizer voorbeeld van een sociale ondernemer? Of bent u zo’n ondernemer? Laat het ons weten via wsp-gooienvechtstreek.nl/contact. We delen graag meer complimenten uit.