Participatiewet: iedereen verdient een kans

Logo met tekst 'Smaakmakers'

Smaakmakers

De gemeente Huizen maakt zich sterk voor een samenleving en arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Daarom is er hulde voor Huizer ‘Smaakmakers’. Dit zijn werkgevers die bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt en kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Zij krijgen het compliment ‘Erkend bedrijf met Smaak’. Het doel is om meer werkgevers te inspireren om het goede voorbeeld te geven.

Heeft u een voorbeeld?

We delen graag meer complimenten uit. Heeft u een Huizer voorbeeld van een inclusieve ondernemer? Of bent u zo’n ondernemer? Laat het ons dan weten via wsp-gooienvechtstreek.nl/contact. Wij nemen vervolgens contact met u op. Dat doen wij ook met de betreffende persoon of personen. Pas daarna publiceert de gemeente de goede voorbeelden. Dit gebeurt via gemeentepagina de Omrooper in het Nieuwsblad voor Huizen, op de Facebookpagina van de gemeente en op deze pagina. 

Geïnspireerd geraakt?

Misschien raakt u geïnspireerd door de maatschappelijke initiatieven in Huizen en ziet u kansen binnen uw eigen organisatie. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking (lichamelijk, sociaal, verstandelijk, psychisch) voor wie het lastig is om mee te doen in de samenleving. Wij bieden deze mensen graag een kans. Wat kan uw organisatie daarin betekenen? Het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek bemiddelt namens de gemeente kandidaten naar werk.

Achtergrond

De werkgevers in Nederland hebben afgesproken dat zij de komende jaren 100.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die kunnen en willen werken, maar niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Als werkgever kunt u bijdragen aan deze doelstelling! Als uw bedrijf groter is dan 25 medewerkers, is het de bedoeling dat 5% van uw personeelsbestand uit deze doelgroep gaat bestaan. Ook kleinere werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, kunnen hun sociale gezicht laten zien.

Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek

Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP) werkt in de regio namens alle gemeenten en het UWV. Het WSP is er speciaal om u te helpen. De adviseurs van het WSP verkennen samen met u de mogelijkheden, helpen de juiste kandidaten te vinden en adviseren u over voorzieningen en subsidies. Wat daarbij voorop staat? Een goede match tussen u en uw nieuwe werknemer(s). Het gaat om maatwerk. Denk hierbij aan bedrijfsadvies, loonkostensubsidie, werkvoorzieningen, jobcoaching, no-riskpolis of proefplaatsing. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op wsp-gooienvechtstreek.nl of bel naar (035) 350 31 74 voor een afspraak.

Erkende bedrijven met smaak

Bedrijven in Huizen die het compliment Smaakmaker als gekregen hebben, zijn: