Waterloket

Het waterloket is onderdeel van het omgevingsloket van de gemeente. U kunt hier een vergunning aanvragen, melding doen en vragen stellen over oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Werkzaamheden aan of in het water

Op basis van de Waterwet is een melding of vergunning nodig voor werkzaamheden aan of in het water.

Heb ik een vergunning nodig of volstaat een melding?

Op de pagina vergunningen van Waternet krijgt u antwoord op deze vraag. 

Aanvragen 

  • Online: Het is mogelijk meldingen en vergunningen in te dienen via het Omgevingsloket Online.
  • Loket: Voor meldingen en aanvragen kunt u terecht bij het omgevingsloket van de gemeente.

Kosten

Er zijn geen leges verschuldigd voor een watervergunning of watermelding.

Problemen en klachten

Klachten, problemen op de openbare weg of problemen die voortkomen uit het openbare riool meldt u via Melding Openbare Ruimte.

Vragen

Kijk voor meer informatie over oppervlaktewater, riolering of grondwater op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met het omgevingsloket van de gemeente Huizen.

Handige links