Vuurwerk

1. Consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners zelf afsteken, tijdens oud en nieuw. U mag geen consumentenvuurwerk opslaan of verkopen zonder melding bij de gemeente, of een vergunning van de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het Omgevingsloket of het Omgevingsloket Online. Voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk gelden strenge landelijke regels op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tijdens de jaarwisseling

Vuurwerk (categorie F2 en F3) afsteken mag in Nederland alleen tussen 31 december 2017 18.00 uur en 01 januari 2018 02.00 uur. Er bestaat ook vuurwerk van categorie F1: dit is het zogenoemde scherts-of fop-vuurwerk dat het hele jaar mag worden verkocht en afgestoken. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. Dit vuurwerk is erg doorontwikkeld en lijkt soms op categorie F2 en F3 vuurwerk. Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar.

Tips veilig vuurwerk afsteken

  • Vuurwerk afsteken? Dat is toegestaan op 31 december 2017 van 18:00 uur tot 1 januari 2018 02:00 uur. Vuurwerk afsteken buiten die tijden is niet toegestaan; daarop staat een boete van €100,-.
  • Steek vuurwerk altijd buiten af op een stevige vlakke ondergrond en niet onder bomen.
  • Lees van tevoren goed de afsteekinstructie door, houd rekening met de wind, gebruik een aansteeklont, en neem voldoende afstand.
  • Let op uw omgeving en omstanders; mensen, dieren en woningen met rieten daken.
  • Steek liever geen vuurwerk af in de buurt van woningen met rieten daken. Is dat toch het geval, hou dan rekening met een grotere kans op brandgevaar. Let op de windrichting en neem voldoende afstand.
  • Steek weigeraars nooit opnieuw af.
  • Hou de openbare ruimte schoon. Verwijder of verplaats losse elementen die vernield kunnen worden of vuurwerkschade kunnen oplopen, zoals prullenbakken en kliko’s.
  • Vreugdevuren zijn niet toegestaan. Eventuele schade wordt verhaald op de daders.
  • Laat kinderen nooit zonder toezicht opruimen.

Twee vuurwerkvrije zones

Dit jaar zijn er twee vuurwerkvrije zones in Huizen: winkelcentrum Oostermeent en winkelcentrum en scholencomplex Holleblok. In een vuurwerkvrije zone mag geen vuurwerk worden afgestoken, tussen 31 december 2017 18.00 uur en 1 januari 2018 02.00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk overal verboden! De vuurwerkvrije zone wordt duidelijk met borden aangegeven. Alle bewoners van Oostermeent en Holleblok hebben hierover een brief ontvangen.  

Informatie over vuurwerk en overlast, aan jongeren en ouders

Op de middelbare scholen worden gastlessen gegeven over de gevolgen van vuurwerk voor anderen.,  zoals overlast voor ouderen en dieren en vernieling van gemeentelijke eigendommen. Daarnaast hebben alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar een brief van de burgemeester gekregen over dit onderwerp.

Opruimen vuurwerk

Op 1 januari vanaf 10.00 uur ruimt de gemeente op grote kruispunten en hoofdwegen afgestoken vuurwerk op en worden mogelijke gevaren van nasmeulend vuurwerk veiliggesteld. 

Buiten de jaarwisseling

Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan heeft u een toepassingsvergunning (of ontbrandingstoestemming) nodig van de provincie Noord-Holland. U moet altijd een melding doen. Hierbij hoort: een verklaring voor de reden van het vuurwerk, de omvang van het vuurwerk, het soort vuurwerk, plaats, datum, tijdstip en (veiligheids)afstand tot het publiek.

2. Professioneel vuurwerk

Bij evenementen wordt soms professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in consumentenvuurwerk. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk heeft u een toepassingsvergunning nodig van de provincie Noord-Holland (ook tijdens de jaarwisseling). Wilt u professioneel vuurwerk opslaan? U kunt dit aanvragen bij het Omgevingsloket Online.

Handige links