Voorkomen van wateroverlast

We zien steeds vaker dat regenbuien heftig zijn. Riolen kunnen al dat water soms niet meer aan, waardoor straten blank staan. Erger is het als het water woningen inkomt en er schade ontstaat. Daarom werken we hard aan maatregelen om wateroverlast te voorkomen.  

Wat doet de gemeente

  • Op de Gooilandweg, in het plantsoen bij de E. Ludenstraat, is een zogenaamde wadi gemaakt. Daar stroomt het overtollige water in dat anders op straat blijft staan. Vanuit deze wadi zakt het water langzaam in de bodem. Zo wordt het riool ontlast.
  • Bij het kruispunt Ambachtsweg - Eemlandweg hebben we de hemelwaterriolen aan elkaar gekoppeld. Daardoor stroomt het water sneller naar de singels.
  • De komende jaren gaan we ook op andere plekken, waar het risico bestaat op wateroverlast, maatregelen treffen. Daarbij maken we vooral gebruik van natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld het toepassen van waterpasserende bestrating in een straat die toch al opnieuw bestraat moet worden.

Wat kunt u zelf doen

  • Het is belangrijk dat zo min mogelijk water in de richting van de riolering loopt en zoveel mogelijk direct in de bodem zakt. Veel planten en weinig tegels in uw tuin helpen daarbij.
  • Er zijn eenvoudige ondergrondse systemen waarop u uw dakafvoer of terras kunt aansluiten en van waaruit het hemelwater de bodem inzakt. Goed voor uw planten en het scheelt besproeien in de zomer.
  • Ook het aanleggen van groene daken helpt om de riolering te ontlasten. Dat ziet er ook nog eens fraai uit. Het isoleert uw woning (warm in de winter, koel in de zomer) en is goed voor de vogels.

Vragen?

Heeft u vragen of zelf ideeën, laat het ons weten! Wij werken graag met u samen om Huizen klimaatbestendig te maken. U kunt bellen naar 14 035, of een mail sturen naar gemeente@huizen.nl

Handige links