Veegplan

In Huizen worden de wegen schoongehouden op basis van een veegplan.

Hoe vaak?

Veeginspanning normale gebieden: 1x per 6 weken

Het verharde oppervlak wordt éénmaal per zes weken geveegd met middelgrote veegmachines, eventueel met begeleiding van voorvegers. Het aantal voorvegers is afhankelijk van de activiteit en het gebiedstype.

Veeginspanning ontsluitingswegen: 1x per 3 weken

De ontsluitingswegen zijn beeldbepalend in Huizen en worden intensiever gebruikt. Hierdoor is de vervuilingsnelheid hoger. Om de gewenste beeldkwaliteit te realiseren, worden de ontsluitingswegen vaker onderhouden, namelijk éénmaal per drie weken. Ze worden over het algemeen geveegd met de middelgrote veegmachines, zonder assistentie van voorvegers.

Veeginspanning aandachtsgebieden: Vaker dan 1x per 2 weken

Zeven gebieden in de gemeente moeten vaker geveegd worden, vanwege de hoge vervuilingsnelheid. De aandachtsgebieden worden geveegd met de kleine veegmachine. Deze wordt begeleid door één of twee voorvegers van de sociale werkplaats Tomin.

Wanneer?

  1. In winkel- en centrumgebieden, woongebieden, recreatie- en bijzondere gebieden en ontsluitingswegen wordt er geveegd op het moment dat de wegen ‘matig schoon’ zijn (niveau B), zodat het doel ‘schoon’ bereikt wordt (niveau A).
  2. Op bedrijfsterreinen is het moment van ingrijpen als de wegen vuil zijn (niveau C), zodat het doel ‘matig schoon” bereikt wordt (niveau B).