Incidentele subsidies

Dit is een eenmalige subsidie, vaak voor eenmalige extra activiteiten van een instelling.

Indieningstermijn

Een aanvraag moet ten minste acht weken voor het begin van activiteit ingediend zijn.

Hoe

U stuurt een brief aan de gemeente Huizen. Bij deze aanvraag stuurt u een opgave van de inhoud van de activiteiten en een financiële opzet mee.