Budgetsubsidie

Een vast subsidiebedrag voor een periode van maximaal vier jaar.

Voorwaarden

Het gaat om concreet geformuleerde prestaties van de instelling.

  • De  uitvoering van een aantal voorstellingen door een toneelvereniging;
  • De opvang van een aantal kinderen per peuterspeelgroep.
  • De organisatie van een aantal tentoonstellingen door een museum.
  • Een bepaald aantal openingsuren van een jongerencentrum of het Dienstencentrum.
  • Een bepaald aantal hulpverleningen van het maatschappelijk werk.
  • Een bepaald aantal deelnemers aan een cursus.

 Van exploitatiesubsidie naar budgetsubsidie

Als een organisatie/activiteit een aantal jaren aan de verwachtingen voldoet, kan besloten worden om  een exploitatiesubsidie om te zetten in een budgetsubsidie. Budgetsubsidies worden niet jaarlijks afgerekend. Overschotten in een budgetperiode mag de organisatie houden en tekorten moet de instelling zelf opvangen. Als voorbereiding op een nieuwe budgetperiode gaan we na of de afgesproken prestaties zijn geleverd. Ook de financiĆ«le positie wordt bekeken.