Subsidiemogelijkheden

 • Exploitatiesubsidie

  Bijdrage in de kosten van de exploitatie van activiteiten. Bijvoorbeeld subsidies voor uitgaven die in het jaar van besteding als kosten worden verantwoord. Of subsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten of exploitatietekorten in het algemeen.

 • Budgetsubsidie

  Een vast subsidiebedrag voor een periode van maximaal vier jaar.

 • Incidentele subsidies

  Dit is een eenmalige subsidie, vaak voor eenmalige extra activiteiten van een instelling.

 • Waarderingssubsidie

  Een bijdrage die de waardering van de functie van de instelling voor de samenleving onderstreept. Dit is maximaal € 2.000 per organisatie/instelling per jaar.