Schoonmaken straatnaam- en verkeersborden

Algemene informatie

Het schoonmaken van straatnaam- en verkeersborden wordt volgens planning één keer per twee jaar tussen juni en oktober uitgevoerd.

Wanneer?

Buurt 1-16: In de even jaren in de maanden maart en april en september tot en met november
Buurt 17-31: In de oneven jaren in de maanden maart en april en september tot en met november

Buurtindeling

1.    de Noord
2.    de Zuid
3.    Westereng
4.    Flevo
5.    Bikbergen
6.    Crailo
7.    Thames
8.    IJzeren Veld
9.    Sijsjesberg
10.    Zuidereng
11.    Gooierhoofd
12.    Wolfskamer
13.    Industriewijk ’t Plaveen
14.    Bovenweg
15.    Zenderwijk
16.    Stad en Lande
17.    Huizermaat West
18.    Huizermaat Zuid
19.    Huizermaat Noord
20.    Bijvanck Noord
21.    Bijvanck West
23.    Bovenmaat Noord
24.    Bovenmaat West
25.    Bovenmaat Oost
26.    Filosofenbuurt
27.    Parrewijn
28.    Tafelberger Heide
29.    Rijsbergen
30.    Huizerhoogt
31.    de Tuit

Overzichtskaart buurtindeling (pdf)

De volgorde van uitvoering per wijk is als volgt : Buitenwijken – Erica en Tafelberg – Havengebied – Westereng – Staatslieden en Componistenbuurt – Oude Dorp – Zenderwijk en Bovenweg – Stad en Lande – Bijvanck – Huizermaten West, Zuid en Noord – Bovenmaten West, Noord en Oost – Vierde kwadrant.