Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Algemene informatie

  Online het afschrift aanvragen

  De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk(en), echtscheiding(en), geregistreerd partnerschap(pen) en overlijden. Een afschrift of uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van deze akte. Afhankelijk van de reden voor aanvragen, worden de relevante gegevens in het uittreksel vermeld of er wordt een afschrift verstrekt. U geeft daarom bij de aanvraag aan wat het doel is.

  Let op:

  Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de BRP alleen krijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. Een uittreksel/afschrift  uit de Burgerlijke Stand kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld geboorte, overlijden of huwelijk). 

  Gerechtvaardigd belang

  Wilt u een afschrift burgerlijke stand aanvragen? Dan moet u kunnen uitleggen dat u een ´gerechtvaardigd belang´ heeft. Heeft het afschrift betrekking op uzelf? Dan is dit belang meestal duidelijk aanwezig. Wilt u een uittreksel over een ander persoon aanvragen? Dan moet het gerechtvaardigd belang worden uitgelegd.

  Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

  • Personen op wie de akte betrekking heeft.
  • Een gemachtigde van deze personen.
  • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
  • De erfgenamen.
  • De echtgenoot of echtgenote.
  • De geregistreerde partner.
  • De wettelijk vertegenwoordiger.
  • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
  • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie
 • Aanvragen

  U kunt het afschrift aanvragen in het:

  • Nederlands
  • Engels (internationaal uittreksel)

  Online

  Online het afschrift aanvragen

  Schriftelijk 

  U kunt het formulier akte burgerlijke stand uitprinten en per post versturen. U stuurt het naar:  
  Gemeente Huizen
  Team Burgerzaken
  Postbus 5
  1270 AA Huizen
  De aangifte dient ondertekend te zijn en u stuurt  een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.

  Gemeentehuis

  Burgerzaken werkt alleen op afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

  Afspraak maken

  Machtigingsformulier

  Het is mogelijk uw aanvraagformulier door een ander te laten inleveren. Een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw geldige legitimatie zijn hierbij noodzakelijk. De gemachtigde moet ook zijn of haar geldige legitimatiebewijs meenemen.

 • Afhalen

  Online

  U krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd op uw adres. 

  Schriftelijk

  U krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd op uw adres.

  Gemeentehuis

  U krijgt het uittreksel meteen mee wanneer u het aanvraagt. 

 • Kosten

  Het afschrift (uittreksel) burgerlijke stand kost € 13,20 (tarief 2018).