Keucheniusstraat- Kerkstraat- Ceintuurbaan

In het participatieproces rond het Keucheniusgebied ging het over meer dan alleen het braakliggende ontwikkelingsgebied. Ook andere onderwerpen die van belang zijn voor het centrumgebied en de beleving ervan zijn aan de orde gekomen.

Pand aan de Kerkstraat tussen de Keucheniusstraat en het Prins Bernhardplein

Een van die onderwerpen is het pand, gelegen aan de Kerkstraat tussen de Keucheniusstraat en het Prins Bernhardplein. In dit pand zijn onder meer de Blokker, croissanterie Le Petit Français en Bart Smit (eigenaar HB Capital) gevestigd. Dit pand wordt gekenmerkt als gedateerd en niet meer passend bij de ambitie die de participanten hebben voor het centrumgebied. Uiteraard ging het hierbij niet alleen om de (interne) functie van het bouwblok, maar ook en vooral om de uitstraling, de potentie die het pand heeft voor architectonische verbetering en de waarde van het pand voor de beleving en functioneren van de openbare ruimte. Dit punt is besproken tussen de leden van de Vereniging van Eigenaren (VVE), HB Capital en de gemeente. In goed overleg is besloten een lokale architect - Christiaan Koop van Koop & Partners Architecten - te vragen zijn licht te laten schijnen over de mogelijkheden die dit pand heeft. Heeft het pand het in zich om meer te kunnen beantwoorden aan de ambities die bestaan voor dit deel van het dorpscentrum? Dat gaat dan om zowel de functionele, als de architectonische mogelijkheden.

Sfeerbeelden

De heer Koop heeft deze opdracht met enthousiasme aangenomen en het resultaat is een aantal sfeerbeelden, waarmee inzicht gegeven wordt in de architectonische mogelijkheden van het pand en de kwaliteit voor het openbaar gebied. Beide voormelde leden van de VVE hebben het resultaat in hun organisaties besproken. Dat heeft geleid tot de volgende reactie: "De leden van de VVE hebben de gemaakte sfeerbeelden positief ontvangen. De sfeerbeelden geven een ambitie weer, die past bij de ambities die er zijn voor het hele centrumgebied. De architect heeft beantwoord aan de opdracht. 

Status sfeerbeelden

Bij de vraag wat de status is van de sfeerbeelden moet vooral benadrukt worden dat het niet kan gaan over alleen de architectonische uitstraling. Ook de functie van het pand is voor de ambities nadrukkelijk punt van aandacht. Het is de wens van HB Capital om dit winkelblok deel uit te laten (blijven) maken van het kernwinkelgebied. In die zin begrijpt HB Capital ook de wens van de participanten om een tweede supermarkt in het kernwinkelgebied te krijgen. HB Capital zal zich, in nauw overleg met de gemeente, beraden op de toekomst van het pand en de daarin gewenste functie(s), ook met het oog op de in het participatieproces geformuleerde wensen en ambities. Daarbij dienen functie en (architectonische) uitstraling elkaar aan te vullen. De door architect Koop gemaakte sfeerbeelden dragen bij aan het besef dat het pand een nadere studie verdient. Uiteraard spelen daarbij de aspecten financiële haalbaarheid en andere randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld marktontwikkelingen en omgevingsfactoren) een belangrijke rol.

Wat de VVE betreft: Wordt vervolgd ...!"

Sfeerimpressie

3d schetsimpressie Prins Bernhardplein
 

Schetsimpressie herontiwkkeling Kerkstraat Huizen

Digitale documenten