Onderhoud bomen en groenvakken

Bomen

De gemeente Huizen beheert ongeveer 24.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en veilig te houden, wordt ieder jaar aan een kwart hiervan onderhoud gepleegd. Elke boom krijgt dus éénmaal per vier jaar onderhoud.

Waarom worden de bomen gekapt?

Ondanks het onderhoud kan het gebeuren dat een boom minder gezond wordt en gekapt moet worden. Tijdens de jaarlijkse visuele veiligheidsinspectie wordt dit vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de jaarlijkse kaplijst samengesteld. De lijst bevat bomen die gekapt moeten worden omdat ze:

 • zo zwaar zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen, waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt;
 • een onherstelbare beschadiging hebben door storm-, maaischade of vandalisme;
 • aan het einde van hun levensduur of dood zijn;
 • een gevaar voor de omgeving zijn;
 • wortelopdruk en rioolverstopping geven;
 • worden uitgedund, om andere bomen meer ruimte en groeikansen geven.

Snoeien groenvakken

Vanaf begin december tot uiterlijk 15 maart wordt het openbaar groen in de wijken in Huizen gesnoeid. In de openbare ruimte wordt er anders gesnoeid dan in particuliere tuinen. Er wordt ingrijpender gesnoeid. Dat komt doordat er niet elk jaar, maar gemiddeld één keer per vier jaar gesnoeid wordt. Maar; snoei geeft groei! In het voorjaar groeit het vanzelf weer terug. Bij het snoeien wordt er waar mogelijk rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar wat groen te laten staan.

We snoeien op de onderstaande plekken:

 • Donge, langs huisnummer 1
 • Eem, voor huisnummer 12-22
 • Spui, voor huisnummer 2-12
 • Schipbeek
 • Vlie, voor huisnummer 30-44
 • Delta, voor huisnummer 95-105
 • Amer, nabij voormalig schoolgebouw
 • Stadspark, achter Ra/Fok/Giek/Bezaan
 • Ra en Fok
 • Stadspark hoek Gemeenlandslaan/Treiler
 • Randweg/Dr Lelylaan rondom tuincentrum Rebel
 • Ploegweg
 • Gooierserf achterzijde zorgcentrum
 • Gooierserf naast huisnummer 400
 • Deelweg
 • Achterzijde Jol, rond de vijver
 • Diverse stukjes aan de Boeg, Punter, Kogge, Korvet, Schoener en Kotter
 • Achter de Sloep 56-88, parkzijde
 • Bovenweg naast sportveld
 • Graaf Gerolf, naast huisnummer 16
 • Rijsbergenweg overkant huisnummer 2-6 /achter Hoeveweg 33 -37
 • De Haar, achterzijde Bunt, achterzijde Wikke en naast huisnummer 20
 • Achterzijde Helm, Lis (waterkant)
 • Achterzijde Riet (waterkant)
 • Zegge, voor huisnummers 2-24
 • Hazewind
 • Marter en Korenwolf
 • Stadspark, achter Stam
 • Stadspark, omgeving kruising Kruin/’t Merk
 • Stadspark, wal tussen Gemeenlandslaan en Huizermaatweg
 • Rond atletiekbaan achter Hagedis, Salamander en Hoofdweg
 • Fietspad aanloophaven achter Eierlanden/Middelgronden
 • Noordwal achterzijde huisnummer 2-56, en voorzijde 11-27
 • Achterzijde en voorzijde Vrouwenzand
 • Naast Het Spijk 14
 • Arie de Waalstraat, langs Politiepaadje
 • Joost Banckertstraat
 • Goederenweg
 • Falklandstroom
 • Groen van Prinstererlaan, thv huisnummer 38-40

Handige links