Provincie Noord-Holland kiest voor herindeling Huizen, Blaricum en Laren (08-11-2017)

De colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren hebben vandaag het besluit gehoord van de Provincie Noord-Holland over de herindelingsprocedure in de regio. Dat besluit houdt in dat de Provincie Noord-Holland het van belang acht dat Huizen, Blaricum en Laren samengaan in één gemeente, op z’n vroegst per 1 januari 2021. Dit mede, omdat het blijvende aandachtspunt van de BEL-constructie blijkbaar toch aanleiding is om de lokale bestuurskracht van Blaricum en Laren te versterken. Dit besluit wijkt af van het voorstel van Huizen, Blaricum en Laren om via een gemeenschappelijke regeling per regionaal thema wethouders te mandateren die in de regio kunnen optreden.

Lees meer op: