Nieuwbouw kinderboerderij De Warande (08-02-2016)

In juni 2015 stemden het college en gemeenteraad in met de plannen voor nieuwbouw van kinderboerderij ‘De Warande’ in het stadspark van Huizen. Ook stemden zij in met de upgrading van het terrein rond de kinderboerderij. De aanbesteding van het ontwerp en de realisatie van de nieuwe kinderboerderij zijn inmiddels afgerond. De winnende partijen zijn architect Min2 bouw-kunst in combinatie met aannemer Bink Bouw. Vandaag tekende Bink Bouw de Design & Build overeenkomst. Het gepresenteerde schetsontwerp wordt de komende maanden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna komt er een informatiebijeenkomst voor inwoners van Huizen, ergens dit voorjaar. De start van de nieuwbouw staat gepland op eind september 2016.

Plannen nieuwbouw kinderboerderij

Bij de nieuw te bouwen kinderboerderij staan recreatie, milieueducatie en dagbesteding centraal. Het wordt een ‘aantrekkelijke, toekomstbestendige kinderboerderij voor inwoners van Huizen en de directe omgeving’. Er komt een energiezuinig gebouw met een duurzame uitstraling. Dit past bij de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid (vastgelegd in de nota Huizen Klimaatneutraal) en in het project ‘Huizen Klimaatbewust’. In het kader van milieueducatie wordt op verschillende plekken in en rond het gebouw aandacht besteed aan het thema duurzaamheid.

Achtergrond van de plannen

De nieuwbouw van de kinderboerderij en de upgrading van het terrein maken deel uit van de opwaardering van het stadspark. In de Huizer ‘Visie op het Stadspark’ staat het streven naar een meer open structuur van het terrein centraal. En meer eenheid in gebouwen. De plannen voor de kinderboerderij zijn ook gebaseerd op de Huizer nota ‘Dierenwelzijn’. Zo worden er in de dierenweide verhardingen aangebracht langs de binnenkant van de hekken. Hierdoor kunnen de dieren bij drassig weer op de verharding staan en wordt de weide ontzien. 

Samenwerking tussen vier partners

In september 2015 werd een intentieverklaring getekend voor samenwerking tussen Kinderboerderij De Warande, Philadelphia Zorg, Versa Welzijn en gemeente Huizen. Het gaat om dagbesteding voor mensen van verschillende doelgroepen in de kinderboerderij. Er is ruimte voor 10 personen per dagdeel. Afgelopen 21 januari tekenden de partners ook een samenwerkingsovereenkomst voor de invulling van de dagbesteding.

Over de betrokken partners

  • Stichting Kinderboerderij De Warande Huizen (Kibo-Huizen) beheert en exploiteert de kinderboerderij aan ’t Merk 12 met een Natuur en Milieu Educatiecentrum. De stichting wil een plek bieden waar veel is te doen, te zien en te leren over dieren, over de natuur en over (de zorg voor) onze leefomgeving.
  • Philadelphia ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, dagbesteding en begeleide werkvormen.
  • Versa Welzijn ondersteunt mensen in hun zelfredzaamheid en eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen doen in de samenleving.
  • Gemeente Huizen streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen, ongeacht beperkingen, kan meedoen.