Intentieverklaring voor dagbesteding Huizer kinderboerderij (15-09-2015)

Vier partners zetten hun handtekening

Op 15 september 2015 zijn de handtekeningen gezet voor de start van een bijzonder initiatief in Huizen. Kinderboerderij De Warande in het stadspark gaat dagbesteding bieden aan mensen van verschillende doelgroepen. Kinderboerderij De Warande, Philadelphia Zorg, Versa Welzijn en de gemeente Huizen gaan samenwerken om dit te realiseren. Vandaag tekenden de vier partners een intentieverklaring voor samenwerking. Daarna wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

De nieuw te bouwen kinderboerderij in het Huizer stadspark wordt een ‘aantrekkelijke, toekomstbestendige kinderboerderij voor inwoners van Huizen en de directe omgeving’. Recreatie, milieueducatie en dagbesteding staan centraal. 

Dagbesteding

De behoefte aan dagbesteding komt voort uit de gemeentelijke (zorg)taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De gemeente wil plekken creëren waar mensen zinvolle activiteiten kunnen ondernemen. Het gaat om daginvulling en om re-integratie op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er vanuit de Wet Langdurige Zorg behoefte aan dagbestedingsplekken. In de plannen is ruimte voor dagbesteding voor ongeveer 10 personen per dagdeel. 

Hoe verder

Nu de intentieverklaring is getekend wordt er gestart met de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van de kinderboerderij en het terrein. In het voorjaar van 2016 wordt er gestart met de herinrichting van het terrein. Ruim daarvoor komt er een informatiebijeenkomst over de plannen, voor inwoners van Huizen. De start van de nieuwbouw staat gepland rond september 2016.

Over de betrokken partners

  • Stichting Kinderboerderij De Warande Huizen (Kibo-Huizen) beheert en exploiteert de kinderboerderij aan ’t Merk 12 met een Natuur en Milieu Educatiecentrum. De stichting wil een plek bieden waar veel is te doen, te zien en te leren over dieren, over de natuur en over (de zorg voor) onze leefomgeving.
  • Philadelphia ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, tot dagbesteding en begeleide werkvormen.
  • Versa Welzijn ondersteunt mensen in hun zelfredzaamheid en eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen doen in de samenleving.
  • Gemeente Huizen streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen, ongeacht beperkingen, kan meedoen. De gemeenteraad stemde op 25 juni in met de plannen voor nieuwbouw van kinderboerderij ‘De Warande’ in het stadspark van Huizen.