College stemt in met nieuwbouwplannen kinderboerderij ‘De Warande’ (02-06-2015)

 Nieuwbouw is onderdeel van opwaardering Huizer Stadspark

Op 1 juni heeft het college ingestemd met de plannen voor nieuwbouw van kinderboerderij ‘De Warande’ in het stadspark van Huizen. Ook stemde het college in met de upgrading van het terrein rond de kinderboerderij. Bij de nieuw te bouwen kinderboerderij staan drie functies centraal: recreatie, milieueducatie en dagbesteding. Dat is de gezamenlijke keuze van de gemeente en het bestuur en beheerders van Stichting Kinderboerderij ‘De Warande’.

Waarom nieuwbouw kinderboerderij

De huidige accommodatie van de kinderboerderij bestaat uit gebouwen die op verschillende punten niet meer voldoen aan de huidige (arbo)eisen voor recreatie en milieueducatie. Het doel is het bouwen en beheren van een aantrekkelijke, toekomstbestendige kinderboerderij voor inwoners van Huizen en de directe omgeving. Een centrale plek in het park. 

Recreatie

Het recreatieve aanbod is voornamelijk gericht op kinderen tot twaalf jaar. Individueel of in groepsverband, in de vrije tijd of via scholen. Een paar keer per jaar komen er speciale activiteiten, zoals een schaapscheerdersdag.

Milieueducatie

De kinderboerderij besteedt al aandacht aan natuur- en milieueducatie. Thema’s zijn: dieren, natuur, milieu en duurzaamheid. In de nieuwbouw is er ruimte voor ongeveer dertig kinderen. Daardoor kunnen de educatieve activiteiten worden uitgebreid.

Dagbesteding

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende (zorg)taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Vanuit deze wetten is er behoefte aan plaatsen waar mensen zinvolle activiteiten kunnen ondernemen. Het gaat hierbij om zinvolle daginvulling en om re-integratie op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er in Huizen ook vanuit de Wet Langdurige Zorg behoefte aan dagbestedingsplekken. In de nieuwe plannen is er ruimte voor dagbesteding voor ongeveer 10 personen per dagdeel. 

Duurzaamheid

Bij de nieuwbouw wordt gekozen voor een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen zoals regenwateropvang, duurzaam materiaalgebruik en zonnepanelen. Deze maatregelen passen bij de doelstellingen van ‘Huizen Klimaatneutraal in 2050’. Het college heeft in mei 2015 ingestemd met dit nieuwe milieubeleid. 

Achtergrond van de plannen

De nieuwbouw van de kinderboerderij en de upgrading van het terrein maken deel uit van de opwaardering van het stadspark. In de Huizer ‘Visie op het Stadspark’ staat het streven naar een meer open structuur van het terrein centraal. En meer eenheid in gebouwen. De plannen voor de kinderboerderij zijn ook gebaseerd op de Huizer nota ‘Dierenwelzijn’. Zo worden er in de dierenweide verhardingen aangebracht langs de binnenkant van de hekken. Hierdoor kunnen de dieren bij drassig weer op de verharding staan en wordt de weide ontzien.

Het verdere proces

Op 17 juni wordt het voorstel voor de nieuwbouw besproken in een gecombineerde commissievergadering. Dit gebeurt ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad op 2 juli 2015. Daarna komt er een informatieavond voor inwoners, om hen te betrekken bij het proces en de te maken keuzes.