Monumentenonderzoek

De gemeente Huizen is gestart met een cultuurhistorisch onderzoek naar bijzondere architectuur en stedenbouw uit de periode 1940 -1985. Met dit onderzoek willen wij kennis over deze periode verzamelen en een selectie van gebouwen maken voor de gemeentelijke monumentenlijst. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan een cultuurhistorisch onderzoeksbureau.

Eerder onderzoek

Begin jaren negentig is er al een soortgelijke inventarisatie geweest van architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Daarbij zijn honderden panden onderzocht. Dat heeft uiteindelijk geleid tot erkenning van ongeveer 90 gemeentelijke monumenten in het dorp, van de villaparken en van de historische lintbebouwing aan de oude hoofdstraten. Na bijna 20 jaar is het goed om dit onderzoek opnieuw te bekijken. Vooral door suggesties die de gemeente Huizen heeft gekregen voor aanvulling van de monumentenlijst. Een volledig nieuw onderzoek voor deze periode is niet nodig. De inventarisatie was namelijk breed genoeg. Op basis van suggesties kan de lijst echter wel aangevuld worden.

Nieuw onderzoek

Voor de periode 1940-1985 moet een nieuw onderzoek worden opgestart. In deze periode zijn er niet alleen nieuwe gebouwen in het dorpscentrum gekomen, ook zijn de eerste grotere woonwijken tot stand gekomen. Voor het onderzoek naar architectuur en stedenbouw uit deze periode is een plan van aanpak opgesteld, dat ook literatuuronderzoek en veldwerk omvat.

Veldwerk

Het literatuuronderzoek voor het monumentenonderzoek is bijna afgerond. De volgende stap in de inventarisatiefase is het veldwerk. Hierbij worden in principe alle panden uit de periode 1940-1985 in de gemeente bekeken. Daarbij worden foto’s gemaakt vanaf de openbare weg. De foto’s worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het lopende onderzoek. Uiteindelijk moet dit leiden tot een selectie van panden die mogelijk de status ‘gemeentelijk monument’ krijgt. Het veldwerk wordt uitgevoerd door dhr. J.A. van der Hoeve en mevrouw J. Clarij. De onderzoekers hebben een officiële brief van ons college bij zich waarmee zij kunnen aantonen dat zij in opdracht van het college het werk doen.

Het veldwerk is gepland in de periode van 23 oktober tot en met 17 november. Na het veldwerk wordt de inventarisatie verder uitgewerkt. Hou deze pagina in de gaten voor het vervolg van het onderzoek.

Meer informatie