Kerngegevens

Per 1 januari 2017

Aantal inwoners 41.401
Nederlandse nationaliteit 39.714
Overige nationaliteiten 1.687
Aantal nieuwe inwoners (t.o.v. 1 januari 2014) 86
Aantal woningen 18.547
Oppervlakte 2.333 ha
Lengte van de wegen 258,8 km
Lengte van de fietspaden 50,1 km
Openbaar groen 213 ha
Lengte van de waterwegen 2.8 km