Vastgesteld bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum’

Waar gaat dit bestemmingsplan over?

In het bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum is een tekortkoming in de regels geconstateerd. Enkele op de verbeelding (binnen de bestemming Gemengd) opgenomen aanduidingen, zijn abusievelijk niet opgenomen in de regels. Met deze herziening wordt dat hersteld. Bovendien is gebleken dat het pand Ceintuurbaan 3b niet de gewenste aanduidingen ('detailhandel uitgesloten' en 'wonen uitgesloten'), conform de naastliggende panden aan de Ceintuurbaan, heeft gekregen. Het betreft hier geen nieuwe inzichten of nieuw beleid, maar een herstel van omissies.

Stand van zaken

Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. 

Digitale documenten

Documenten behorend bij het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum’.

U kunt het bestemmingsplan eveneens inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.