Hoofdwinkelcentrum

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten om Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de ontwikkelaars van het Keucheniusgebied te beĆ«indigen. Deze SOK is ontstaan in 2008. Ook heeft de gemeenteraad op 25 juni 2015 besloten in te stemmen met aankoop van het (braakliggende) perceel Keucheniusstraat 18 en de woningen Tuinstraat 12 en 14.

Andere ontwikkeling

Met deze besluiten is de weg vrijgemaakt voor een andere ontwikkeling van het gebied. Deze ontwikkeling wordt voorbereid via een interactief proces met belangengroeperingen en omwonenden. Er wordt gedacht aan een herontwikkeling in de sfeer van woningen, eventueel aangevuld met winkels.

Deze nieuwe richting betekent dat het winkeluitbreidingsplan, waarover in de SOK afspraken waren gemaakt, is verlaten. Het bestemmingsplan, dat nodig was voor dit winkeluitbreidingsplan, wordt niet verder in procedure gebracht.

Planning

De planning is erop gericht om midden 2016 de randvoorwaarden voor herontwikkeling vast te stellen. Daarna kan een aanbesteding worden voorbereid.

Digitale documenten

Met betrekking tot het bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum kunt u de volgende documenten raadplegen:

  • Het gedeelte van het bestemmingsplan dat inmiddels onherroepelijk is geworden kunt u raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
  • De Uitspraak van de Raad van State is eveneens te raadplegen op de landelijke website via ruimtelijkeplannen.nl.

Gerechtelijke Uitspraak

Stukken behorend bij het bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum

Bijlagen bij toelichting

Separate bijlage bij de regels

Overige documenten behorend bij het bestemmingsplan