Bestemmingsplan Centrumgebied-Dorp

(vaststelling gemeenteraad 14 april 1983, goedkeuring Gedeputeerde Staten 22 mei 1984, Uitspraak Kroon 16 januari 1987)

Bestemmingsplan Centrumgebied-Dorp bestaat uit:

Bestemmingsplan eerste partiële herziening Centrumgebied-Dorp

Gedeputeerde Staten heeft op 7 april 1992 goedkeuring onthouden aan de eerste partiële herziening.

Bestemmingsplan tweede partiële herziening Centrumgebied-Dorp

Het bestemmingsplan is opgesteld om de vestiging van de huidige Hema mogelijk te maken. Een klein gedeelte van het plan is niet meegenomen in deze herziening en hiervoor is het originele plan van kracht (zie plankaart originele plan hierboven).

(vaststelling gemeenteraad 25 juni 1991, goedkeuring G.S. 4 februari 1992 (deel plankaart nog niet onherroepelijk), uitspraak Kroon 14 april 1994 (gehele plan onherroepelijk))

Het bestemmingsplan tweede partiële herziening Centrumgebied-Dorp bestaat uit: