Bestemmingsplan Haven- en Bedrijventerreinen

  • Vaststelling gemeenteraad: 25 april 2013
  • Onherroepelijk inwerkingtreding: 24 juni 2015

Op 9 april 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het bestemmingsplan Haven- en Bedrijventerreinen. Als gevolg van de uitspraak zijn enkele planonderdelen vernietigd. Het gaat hier om:

  • het perceel Havenstraat 300 (Botterwerf ) 
  • het perceel Bestevaer 5 (locatie discotheek)

Ook zijn enkele planregels vernietigd, namelijk voor:

  • de percelen Havenstraat 303, 305 tot en met 305g
  • IJsselmeerstraat 316 tot en met 316b.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad op 29 september 2014 het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening bestemmingsplan Haven- en Bedrijventerreinen’ vastgesteld. Na de uitspraak van de Raad van State van 24 juni 2015 is deze partiële herziening onherroepelijk geworden. Ook het originele bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.

Digitale documenten

Documenten behorend bij het bestemmingsplan Haven- en Bedrijventerreinen:

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op: ruimtelijkeplannen.nl.