9. Vierde Kwadrant

  • Vaststelling Gemeenteraad: 01-12-2005
  • Goedkeuring Gedeputeerde Staten: 20-06-2006

Digitale documenten

Het bestemmingsplan Vierde Kwadrant bestaat uit:

U kunt het bestemmingsplan eveneens inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.

1e partiële herziening bestemmingsplan Vierde Kwadrant

  • Vaststelling Gemeenteraad d.d. 29-01-2009

Voor het bestemmingsplan Vierde Kwadrant is een partiële herziening opgesteld in verband met een uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Vierde Kwadrant (zie hierboven). Een partiële herziening, ook wel postzegelplan genoemd, is een gedeeltelijke herziening van een gebied in een lopend bestemmingsplan. Het gaat hierbij om aanpassingen van de voorschriften voor de bestemmingen Tuin I en Tuin II.

Digitale documenten

De 1e partiële herziening bestemmingsplan Vierde Kwadrant bestaat uit: