8. Kom-West 2007

  • Vaststelling gemeenteraad: 27 maart 2008
  • Goedkeuring Gedeputeerde Staten: 14 oktober 2008

Digitale documenten

Het bestemmingsplan Kom-West 2007 bestaat uit:

U kunt het bestemmingsplan eveneens inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.