7. Natuurgebieden

  • Vaststelling gemeenteraad: 24 januari 2008
  • Goedkeuring Gedeputeerde Staten: 9 september 2008

Digitale documenten

Het bestemmingsplan Natuurgebieden bestaat uit:

U kunt het bestemmingsplan eveneens inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.04060000BP13-

 Wijzigingsplan bestemmingsplan Natuurgebieden (Crailoseweg 94)

  • Vaststelling burgemeester en wethouders dd 30 maart 2009

Voor het perceel Crailoseweg 94 is een wijzigingsplan vastgesteld voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel. De nieuwe woning is verder van de Crailoseweg afgelegen, de oude bouwplek is hierdoor vervallen.

Digitale documenten

Het wijzigingsplan Crailoseweg 94 bestaat uit:

U kunt het bestemmingsplan eveneens inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.04060000WPCRLWG94-

1e partiële herziening bestemmingsplan Natuurgebieden

(vaststelling gemeenteraad d.d. 7 juli 2011)
 

Het betreft hier een beperkte herziening van enkele planvoorschriften (regels) en aanduidingen op de plankaart (verbeelding) naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 4 mei 2010, nr. 200807754/1R2.

Het vastgestelde bestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0406.BPNATUURGBN2007H01

Digitale documenten

Het vastgestelde bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan Natuurgebieden bestaat uit:

U kunt het bestemmingsplan eveneens inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0406.BPNATUURGBN2007H01