5. Huizermaat Zuidwest 2010

  • Vaststelling door gemeenteraad: 26 april 2012
  • Inwerkingtreding bestemmingsplan: 7 juli 2012

Digitale documenten

Het bestemmingsplan Huizermaat Zuidwest bestaat uit:

U kunt het bestemmingsplan eveneens inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.