3. Dorp

  • Vaststelling gemeenteraad: 8 november 2012,
  • Onherroepelijk inwerkingtreding: 12 januari 2013

Digitale stukken

Het bestemmingsplan Dorp bestaat uit:

 U kunt het bestemmingsplan ook inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.

Plankaart 3 bevat de dubbelbestemming Waarde- Archeologie