1. Kom-Oost

Vaststelling gemeenteraad: 4 juli 2013
Onherroepelijk in werking getreden: 2 september 2013

Digitale documenten

Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende documenten:


Overzicht plankaarten 1,2,3 en 4

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.