Verplaatsing Lidl

Locatie en project

Lidl heeft een verzoek ingediend om de huidige winkel aan de Havenstraat te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Bestevaer. Op de plek waar de winkel nu is gevestigd, is een uitbreiding van het hoofdkantoor voorzien. In het bestemmingsplan is de bestemming van de huidige winkel aangepast waarmee geen detailhandel meer mogelijk is op deze plek. Voor de nieuwe locatie van de winkel is de geldende bestemming aangepast om op die plek detailhandel mogelijk te maken. Er is geen sprake van een verruiming van detailhandel in het bestemmingsplan, op de nieuwe locatie bedraagt de bedrijfsvloeroppervlakte maximaal 1500m2 en de verkoopvloeroppervlakte maximaal 1200 m2. 

Naast het bestemmingsplan ligt de omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwe winkel ter visie. De procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening) gecoördineerd uitgevoerd.

Stand van zaken

Op 12 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Met ingang van 23 februari 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage.

Reageren

In de periode van 24 februari 2018 tot en met 6 april 2018 is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende omgevingsvergunning. Leest u de openbare bekendmaking voor meer informatie over de vervolgprocedure.

Documenten

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 23 februari ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl