Nieuwbouw Havenkantoor

Locatie en Project

Op het terrein naast de Botterwerf wordt een nieuw havenkantoor gerealiseerd. Het betreft een gebouw van ongeveer 30 m2 met een goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 6 meter. Om de bouw mogelijk te maken, is een vergunning in afwijking van het geldende bestemmingsplan nodig.

Stand van zaken

Van 16 juni 2017 tot en met 27 juli 2017 lag de omgevingsvergunning voor iedereen ter inzage. De vergunning is inmiddels verleend. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de bouwwerkzaamheden.

Documenten

De ontwerp omgevingsvergunning is ook te bekijken via ruimtelijkeplannen.nl