Naarderstraat 66

Locatie en project

Het perceel aan de Naarderstraat 66 is al lange tijd onbebouwd. De gemeente heeft het voornemen om op deze locatie een appartementengebouw met maximaal drie bouwlagen te realiseren voor (met name) ouderen.

Uitwerkingsplan

Op 2 juni 2017 heeft het college van B&W het definitieve uitwerkingsplan voor de Naarderstraat 66 goedgekeurd. Het uitwerkingsplan lag van 9 juni tot en met 20 juli 2017 voor iedereen ter inzage. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State en behandeling hiervan volgt.

Hogere waarde geluid

Op 2 november 2017 heeft het college van B&W het ontwerpbesluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder voor de Naarderstraat 66 goedgekeurd. Het ontwerpbesluit hoort bij het vastgestelde uitwerkingsplan voor de Naarderstraat 66. Het ontwerpbesluit ligt vanaf vrijdag 10 november 2017 voor iedereen ter inzage voor zienswijzen.

Digitale documenten

Het uitwerkingsplan is ook te bekijken via: ruimtelijkeplannen.nl.