Kustvisie gemeente Huizen

Achtergrond

Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar positie direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. In de structuurvisie ‘Huizen Haven van ’t Gooi’ (uit november 2011) wordt richting gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van Huizen tot 2030. Hierin is onder andere aangegeven dat Huizen een levendig dorp aan het water wil zijn. Daarvoor is een goed functionerende kustzone van groot belang. De kustzone moet een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en voldoende recreatieve mogelijkheden bieden. Eind november 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de focus voorlopig te leggen op het gebied tussen de landtong en de aanloophaven. Om die reden is besloten dat er sowieso vier projecten uitgewerkt gaan worden: een verdiepte zwem- en duikplek in het Gooimeer, een strandpaviljoen, een trekkerscamping en een fietsroute langs de Zomerkade en recreatiegebied Gooierhoofd.

Stand van zaken

  • Op 30 november 2017 was er een inloopavond in het gemeentehuis waar inwoners de plannen konden inzien en vragen stellen.
  • De reacties van de inloopavond en het document uitwerking kustvisie worden behandeld in de commissie vergadering fysiek domein van 29 januari 2018. De vergadering is in in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.
  • Daarna worden de stukken aangeboden voor de raadsvergadering van 8 februari 2018.
  • Vanaf maart 2018 wordt gestart met de civieltechnische uitwerking.
  • Het streven is dat de verdiepte zwemplek gereed is in de zomer van 2019. Dit is afhankelijk van de snelheid van de te doorlopen procedures.
  • Uiterlijk zomer 2020 dient het project te zijn gerealiseerd.

Spreekrecht

U kunt tijdens de vergadering van de raadscommissie (op 29 januari 2018) gebruik maken van uw spreekrecht. Als u dat wilt, geeft u dit dan door aan de heer E. Weyland. Doet u dat vóór 23 januari aanstaande. Daarvoor belt u met telefoonnummer (035) 528 16 25 of u stuurt een e-mail naar e.weyland@huizen.nl.

Digitale documenten

Reageren

Heeft u suggesties of een reactie? Mail deze dan naar de heer Den Tenter: d.dententer@huizen.nl. Dit kan tot 1 januari 2018. Wij zien uw reactie graag tegemoet.