Krachtcentrale

Locatie en project

Oude foto van de krachtcentrale

In 2014 is de herinrichting van de Havenstraat (deel tussen de Eemlandweg en Bestevaer) afgerond.  De Krachtcentrale is een belangrijke schakel aan de Havenstraat die er voor moet zorgen dat de oude haven en het oude centrum van Huizen beter aan elkaar worden verbonden. Dit moet leiden tot een algehele versterking op economisch vlak voor beide gebieden. Daarbij is behoud van de huidige uitstraling van de Krachtcentrale essentieel. Hiermee is het doel van de herontwikkeling van de Krachtcentrale gegeven.                                                                             

De Krachtcentrale is één van de oorspronkelijke panden van Balamundi International b.v. die bewaard is gebleven. Het pand is niet meer nodig voor de bedrijfsvoering van BNI en zal dan ook compleet ontmanteld worden.

Stand van zaken              

In 2015 is het project Krachtcentrale voorlopig gegund aan Peter Kos Beheer B.V. Over de verdere uitwerking zijn vragen gesteld. De nadere uitwerking van het plan volgt.

Handige links