Koningin Julianastraat 37 + 43 (locatie voormalige supermarkt Moll)

Locatie en project

Voor kavel van de voormalige supermarkt Molls aan de Koningin Julianastraat is een omgevingsaanvraag voor de bouw van een woning ingediend. Het gaat om een woning aan de straatzijde van het perceel. Het bouwplan past qua opzet, schaal en maat in de omgeving en voldoet aan de maximale goot-/ en bouwhoogte in het bestemmingsplan. Eerder al heeft het college van B&W een principe akkoord afgegeven voor de bouw van een woning aan de straatzijde en de bouw van een opslagloods op de achterliggende kavel. De twee kavels worden door bouwbedrijf Vlot BV uit Huizen verkocht aan nieuwe eigenaren voor ontwikkeling binnen de kaders die door het college zijn gesteld.

Stand van zaken

De omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan en de bouw van een woning is verleend en inmiddels onherroepelijk. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden voor de woning gestart.

Digitale stukken

U kunt de omgevingsvergunning ook bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.