Keucheniusstraat 36a

Aan de Keucheniusstraat 36a is een omgevingsvergunning verleend om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan Dorp. De afwijking betreft het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor één woning. In de ruimtelijke onderbouwing leest u de redenen waarom de gemeente medewerking heeft verleend aan dit project.

Stand van zaken

De omgevingsvergunning is inmiddels verleend en onherroepelijk. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Digitale documenten

U kunt de omgevingsvergunning en het besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde voor het verkeerslawaai ook bekijken via ruimtelijke plannen.