Herontwikkeling Koningin Wilhelminaschool-terrein

Locatie en project

Op het terrein van de Koningin Wilhelminaschool worden 14 huurwoningen voor senioren gerealiseerd. 7 woningen in het oude hoofdgebouw van de school en 7 op het terrein. In het bestemmingsplan ‘Dorp’ zijn onder de aanduiding ‘Wro-zonewijzigingsgebied 6’ (Koningin Wilhelminaschool) wijzigingsregels opgenomen. Het plan voldoet aan deze wijzigingsregels.

Stand van zaken

Het wijzigingsplan is onherroepelijk en de omgevingsvergunning voor realisatie van dit project is verleend. Het project wordt op dit moment uitgevoerd.

Documenten

Het wijzigingsplan is vanaf vrijdag 19 februari ook te bekijken via: ruimtelijkeplannen.nl