De Oude Haven

Locatie en project

Het havengebied van Huizen ligt tussen Bestevaer, IJsselmeerstraat en Havenstraat. Dit deel van Huizen wordt ook wel ‘de Oude Haven’ genoemd, niet te verwarren met de oostelijker gelegen jachthaven Het Huizerhoofd.

De verschillende gebieden in de Oude Haven

Op de bovenstaande foto zijn de verschillende gebieden in de Oude Haven aangegeven.

Stand van zaken

Oude Haven gebied I

De herontwikkeling van het gebied vanaf de Bestevaer tot en met restaurant De Haven van Huizen is in volle gang. Op de plaats waar vroeger bedrijven, de ijsbaan en het bijbehorend parkeerterrein lagen, zijn inmiddels woningen gerealiseerd: zowel laagbouw als appartementen. Met de aanleg van een ondiepe waterpartij langs de Bestevaer is een verbinding met de haven ontstaan, die het gebied op een natuurlijke manier betrekt bij de bestaande bebouwing. De bouw van de geplande appartementen naast het restaurant is door de eigenaar/ontwikkelaar gestopt vanwege de huidige economische omstandigheden. Inmiddels wordt mede door het aantrekken van de markt nagedacht over een invulling.

Oude Haven gebied II

De tweede fase loopt vanaf restaurant de Haven van Huizen tot aan Coronel. Aan de hand van de in 2011 vastgestelde definitieve visie voor dit gebied wordt de invulling opgepakt. Momenteel worden plannen voor dit gebied ontwikkeld.

Oude Haven gebied III

De derde fase loopt vanaf Coronel tot en met de parkeerplaatsen van de werkhaven. Dit gebied gaat een logische overgang vormen naar het Nautisch Kwartier. De eerste fase van de aanbesteding is inmiddels afgerond. Er wordt van de inschrijvingen een selectie gemaakt.