Amer 17

Locatie en project

Woongebouw met zorg. Locatie de voormalige Regenboogschool

Bij de gemeente Huizen is een omgevingsaanvraag om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan Huizermaat Noord op het terrein aan Amer 17. De afwijking betreft het volume, de oppervlakte en het gebruik als wonen mogelijk te maken. Om vergunning te kunnen verlenen is een uitgebreide afwijkingsprocedure nodig. In de ruimtelijke onderbouwing leest u de redenen waarom de gemeente medewerking wil verlenen aan dit project.

Let op, van een concreet bouwplan is nog geen sprake. Die aanvraag, voor het bouwen, volgt naar verwachting in april 2017.Het betreft een woongebouw met 39 wooneenheden met zorg. De omgevingsaanvraag voor zowel het afwijken van het bestemmingsplan als het bouwen is nodig om straks daadwerkelijk te kunnen starten met bouwen.

Stand van zaken

Tot 28 april 2017 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen of beroep in te stellen. Dat is nu niet meer mogelijk. We hebben zienswijzen ontvangen en er is beroep aangetekend. Medio september wordt deze zaak behandeld bij de rechtbank Midden Nederland.

Digitale documenten

U kunt het wijzigingsplan ook bekijken via ruimtelijke plannen