Bladruimen en kolkenreiniging

Algemene informatie

De gemeente is verantwoordelijk voor het opruimen van bladeren op openbare wegen. Blad dat in het openbare groen ligt heeft geen prioriteit.

Wanneer?

In oktober start de gemeente met het opruimen van bladeren. Eerst worden de hoofdwegen, bijvoorbeeld de Crailoseweg, Ceintuurbaan en Zuiderzee/Delta, schoongemaakt. Daarna zijn de winkelcentra en de wijk- en buurtontsluitingswegen aan de beurt. De hoofdfietspaden krijgen tijdens de bladval extra aandacht. Vanaf eind november wordt het blad in de andere straten en de buitenwijken opgeruimd. Alle werkzaamheden zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind februari klaar.

Particulieren en bedrijven

De gemeente verwijdert alleen het blad van de openbare weg en dus niet van particuliere terreinen. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. In de buitenwijken storten particulieren hun blad vaak in de openbare bermen. Dit mag, zolang de gemeente daar nog niet heeft opgeruimd en het alleen om bladafval gaat. Als de gemeente het blad al heeft geruimd, dan heeft u bij storting van blad kans op een bekeuring.

Composteren van blad

Door het composteren van blad helpt u mee aan het verminderen van de afvalberg in Nederland en de verbetering van ons leefmilieu. U kunt het blad uit eigen tuin, in de hoeveelheid van 1m³ per 14 dagen, gratis afvoeren naar het scheidingsstation van de GAD aan de Ambachtsweg te Huizen.

Kolkenreiniging

De kolken in de straten worden éénmaal per jaar gereinigd. Dit gebeurt in november en december na het opruimen van het blad.

Melden

Als er na de uitvoeringsperiode nog blad ligt in uw straat, of als kolken verstopt zijn (bij zware regenval een uur nadat de regen is gestopt), dan verzoeken wij u dit te melden via Melding openbare ruimte.