Bestemmingsplan ‘Zanderij Tjebbes’ vastgesteld

Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zanderij Tjebbes’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt de functie kwekerij vervangen door een woonbestemming met een daarbij behorende tuinbestemming. Een groot deel van het terrein krijgt een natuur bestemming waarmee de openheid van de zanderij hersteld kan worden. Op de gronden met de bestemming ‘Wonen’ is één woning toegestaan. Bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de maximale bouwhoogte gewijzigd in 11,5 meter in plaats van 15 meter. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad ook besloten om het bouwvlak aan de zuidzijde, grenzend aan de woningen langs de Naarderstraat, enigszins te verkleinen.

Stand van zaken

Tot en met 5 januari 2018 kon beroep ingesteld worden tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Er zijn drie beroepen ingesteld tegen het bestemmingsplan. De zittingsdatum waarop de beroepen worden behandeld is nog niet bekend. 

Digitale stukken

Stukken behorend bij het ontwerp bestemmingsplan ‘Zanderij Tjebbes’:

U kunt de stukken vanaf 24 november ook vinden op ruimtelijkeplannen.nl