Bestemmingsplan Vierde Kwadrant vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 september het bestemmingsplan Vierde Kwadrant gewijzigd vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

De verbeelding en de regels zijn aangepast en gestandaardiseerd als gevolg van de landelijke regels, zo ook die voor vergunningvrij bouwen.
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn verschillende wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan opgenomen:

  1. De mogelijkheid voor een dakopbouw aan Socrateshof en Erasmushof is niet meer opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan.
  2. Aanpassing verbeelding en regels bij basisschool de Springplank (Aristoteleslaan 135) en diverse andere adressen aan de huidige feitelijke en tot nu toe geldende planologische situatie.
  3. Aanpassingen met het oog op de leesbaarheid en toepasbaarheid van de regels. Zo ook aanpassingen aan geldend gemeentelijk beleid in andere geactualiseerde bestemmingsplannen in de gemeente Huizen.

Inkijken bestemmingsplan

In het gemeentehuis
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 oktober 2017 voor de duur van zes weken ter inzage bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis Graaf Wichman 10.  Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij horende stukken zijn ook in te zien via de links onder aan deze pagina.

Landelijke website
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op de ruimtelijkeplannen.nl

Digitale stukken

Stukken behorend bij het vastgestelde bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’:

Vervolgprocedure en in werkingtreding

In de Openbare Bekendmaking leest u over de mogelijkheid om beroep in te stellen.