Bestemmingsplan Keucheniushof vastgesteld

Waar gaat dit bestemmingsplan over?

Het plan van Visser Bouwmaatschappij BV bestaat uit 22 eenheden. Het is een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren gaat bovengronds plaatsvinden. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde. Om het plan te kunnen realiseren is een bestemmingsplan vastgesteld en is een omgevingsvergunning verleend.

Stand van zaken

Met ingang van 23 februari liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende besluiten en de verleende omgevingsvergunning ter inzage.

Reageren

In de periode van 24 februari 2018 tot en met 6 april 2018 is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende omgevingsvergunning. 

Leest u de openbare bekendmaking voor meer informatie over de vervolgprocedure. Leest u de openbare bekendmaking voor meer informatie over de vervolgprocedure.

Digitale documenten

Hieronder treft u de meest relevante documenten behorend bij dit project:

U vindt de stukken ook op ruimtelijkeplannen.nl.