Werkexemplaar bestemmingsplan Huizermaat Noord-Oost

Het werkexemplaar bevat de regels van het bestemmingsplan Huizermaat Noord–Oost gecombineerd met de regels van de 1e partiële herziening. Hiermee is een geconsolideerde versie beschikbaar met de regels voor dit gebied.

Digitale documenten