Tarieven

Tarieven passanten gemeentehaven

Voor pleziervaartuigen (vanaf 16.00 uur) voor elke volle strekkende meter, incl. 21 % BTW. €1,05
Toeristenbelasting per persoon per overnachting €1,35

Tarieven vaste ligplaatshouders gemeentehaven

Zomertarief voor de gemeentelijke jachthaven (1 april t/m 31 oktober) €25,30
Wintertarief*(1 nov. t/m 31 maart) €9,35
Jaartarief (1 april t/m 31 maart) €34,10
Elektra per Kwh €0,25

De tarieven zijn per abonnementsperiode, inclusief 21% BTW en berekend per m² oppervlakte van de ligbox.    

*Uitsluitend voor pleziervaartuigen kleiner dan 10m2 die de voorafgaande zomer in de aanloophaven een ligplaats hebben gehad geldt voor het aansluitende wintertarief de bootmaat in plaats van boxmaat.

Faciliteiten 

Elektra per Kwh (alleen voor passanten d.m.v. muntautomaat) €0,50
Water per 100 liter (alleen voor passanten d.m.v. muntautomaat) €0,50
Wassen en drogen kleding, inclusief wasmiddel (deurtoegangscode en munt zijn te verkrijgen bij het Havenkantoor) €6,50
Douche  (deurtoegangscode te verkrijgen bij het havenkantoor. Werkt alleen met jachthavenbetaalkaart!) €0,50

Tarieven vaste ligplaatshouders Aanloophaven

Voor de periode 1 april t/m 31 oktober voor pleziervaartuigen in de aanloophaven voor elke volle m2 bootmaat (exclusief faciliteiten). Vanaf 1 november is het niet toegestaan een ligplaats in te nemen in de Aanloophaven.

Voor elke volle m² boot (l x b = m2) €37,70
Jaarlijkse ligplaatskorting €99,80
Minimumtarief van de ligplaatsfactuur €96,15
Jeugdtarief voor pleziervaartuigen kleiner dan 10m² van bootbezitters jonger dan 21 jaar (per peildatum 31 oktober)  €96,15