Naar meer en veilig waterplantenvrij recreatiewater

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een enorme opmars van waterplanten. Waterplanten leveren enerzijds een positieve bijdrage aan schoon en gezond water, maar zijn anderzijds enorm hinderlijk voor de recreatievaart en andere vormen van waterrecreatie. In de zomer vormen ze groene velden waardoor varen, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie vrijwel onmogelijk worden. Vaargebieden worden moeilijk bevaarbaar en de veiligheid van waterrecreanten komt in het geding.

Vul tussen 14 januari en 17 februari de vragenlijst in en help de overlast van waterplanten in 2015 in kaart te brengen.

weeronline.nl Altijd jouw weer