Bruggen en sluizen weer normaal bediend 

Vanaf 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) zijn de bruggen en vaarsluizen in Gooi en Vechtstreek weer open volgens de normale zomerbediening. Sinds Pasen waren verschillende bruggen en sluizen beperkt geopend of helemaal gesloten vanwege het coronavirus. Alle bediencapaciteit werd ingezet om de beroepsvaart (een van de vitale processen) door te laten gaan. Nu er voldoende bediencapaciteit blijkt en het kabinet de coronamaatregelen iets heeft versoepeld, kunnen de bruggen en sluizen weer open volgens de zomerbediening.

Vanwege de veiligheid blijft het noodzakelijk om de RIVM-maatregelen na te leven. Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte, ook op het water. Bekijk www.vaarweginformatie.nl voor de meest actuele informatie en de beschikbaarheid van alle vaarwegen in Nederland.

Besluit sluizen en bruggen (01-05-2020)

Het RBT Gooi en Vechtstreek heeft op 29 april 2020 een besluit genomen over de sluizen en bruggen, in vervolg op het RBT besluit van 22 april 2020. Toen is besloten dat voor bruggen en sluizen tot nader order de winterregeling geldt. Het verlengen van de winterregeling leidt in de praktijk echter tot ongewenste effecten, omdat de regeling niet voor alle objecten gelijk is. Ook wijken pleziervoertuigen uit naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kan gevaar opleveren, omdat schippers van pleziervaartuigen niet bedacht zijn op de grote waterverplaatsing door de beroepsvaart.

Het aangepaste besluit luidt tot nader bericht als volgt:

  • bediening van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur, en
  • geen bediening op zon- en feestdagen.

Dit sluit aan op de afspraken die provincies, gemeenten en vaarwegbeheerders gemaakt hebben over de bediening op vaarwegen in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.