Bericht voor ligplaatshouders

Het zomervaarseizoen begint anders dan de jaren ervoor. Het coronavirus (Covid-19) beperkt ons allemaal in onze vrijheden en gewoontes. Thuisblijven is het credo!

Veelvuldig handen wassen, 1,5 m afstand van elkaar houden, geen samenscholing en geen evenementen zijn tevens onderdelen van het pakket maatregelen dat voorlopig geldt.

Ook voor de gemeentehaven en u als ligplaatshouder heeft dat consequenties.

De havens zijn toegankelijk

De haven is op dit moment voor u als ligplaatshouder toegankelijk, zolang u zich houdt aan de door de overheid opgelegde maatregelen.

Op de steiger is het voldoende afstand van elkaar houden nadrukkelijk een aandachtspunt. Zeker nu het mooie weer er aankomt. Op de eerste plaats wordt u opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven.

Komt u toch, dan graag uw geduld. Geef anderen ruimte om te passeren.  Het neerleggen van goederen op de steiger kan niet. De bagagewagentjes blijven voorlopig nog in de opslag om te voorkomen dat deze op de steigers een obstakel vormen.

Sanitair gebouwen gesloten

Naast de reeds bestaande landelijke maatregelen heeft de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de ‘’Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 26 maart 2020’’ uitgevaardigd.  Hierin staan voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19. 

Op 30 maart is aan de noodverordening toegevoegd:

‘’Artikel 2.5.a. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens geopend te houden.’’

Dit betekent dat beide sanitair gebouwen (KNRM-gebouw & aan De Pier) afgesloten zijn! Dit blijft zolang de voorschriften van de veiligheidsregio van kracht blijven. 

Opladen Sep Card voor stroom

Ook is de ruimte waar de wasmachines en de opwaardeerautomaat staan, gesloten.

Het opladen van uw Sep Card voor stroom kan alleen op het havenkantoor na afspraak. U kunt dan alleen pinnen/contactloos betalen!

Toezichthouder gemeentehaven

De havenmeester is formeel aangesteld als toezichthouder op naleving van de maatregels en voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19. Indien nodig zal hij u aanspreken op de naleving van de maatregels.

Openingstijden

De bereikbaarheid van het havenkantoor is -zolang de maatregels van kracht zijn- ook beperkt. Er wordt alleen nog op afspraak gewerkt. Op maandag, woensdag en vrijdag is het havenkantoor vooralsnog alleen telefonisch bereikbaar: maandag-woensdag-vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur. Zaterdag-zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur. Per e-mail, gemeentehaven@huizen.nl kunt u natuurlijk ook contact leggen.