Over wethouder Verhage

Bericht geplaatst op: 14 augustus 2015

Sinds 22 mei 2014 mag ik wethouder van de gemeente Huizen zijn. Nadat ik diverse taken in de samenleving heb vervuld, ben ik nu bestuurder in dit prachtige dorp aan het water, waar ik alweer meer dan dertig jaar woon. 

Mijn rugzak

Onderweg in het leven heb ik mijn rugzak gevuld met allerlei gereedschap waar ik op mijn huidige plek gebruik van kan maken: een universitaire opleiding in het jeugd(straf)recht; juridisch advieswerk; gemeenteraadslid; moeder; docent aan een christelijke hogeschool; bestuurswerk; schrijver; lid van diverse klachtencommissies; ondernemer!

Portefeuilles

Mijn portefeuilles liggen in het sociaal domein op het terrein van de jeugdigen; (passend) onderwijs; jeugdgezondheidszorg; wonen; sport en recreatie. Stuk voor stuk thema’s die met het hart van het leven te maken hebben. Het leven dat je nooit als enkeling vorm kunt geven. Alles gebeurt in wisselwerking met onze omgeving. Het huis waarin je woont staat in een straat; is onderdeel van een wijk; gelegen in een dorp enzovoort. Zoals de hand niet tegen de voet kan zeggen: ik heb jou niet nodig; zo kunnen inwoners niet zeggen dat ze het zonder elkaar kunnen doen. Samenleven doe je dus echt SAMEN! Daar wil ik voor gaan. Een Huizen met zelfredzame inwoners en zich daarin blijven ontwikkelen. Maar ook een dorp waarin je een beroep op elkaar kunt doen als het je zelf even niet lukt. Een dorp waarin je samenredzaam bent. Waar ook opgetreden wordt als de veiligheid van kinderen in gevaar komt.

Betrokkenheid

Als wethouder zal ik me de komende vier jaar hard maken voor inwoners die in hun opvoedingstaak de behoefte hebben dat een ander meekijkt en meedenkt. Ik wil bewerkstelligen dat ouders, jongeren, buurtbewoners, familieleden, leraren, sportcoaches, kortom: inwoners, op zo'n manier bij en op elkaar betrokken zijn dat dit bevorderlijk is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Er is een belangrijke Afrikaanse uitspraak: ‘It takes a village to raise a child’. Deze uitspraak is nog steeds actueel. De sociale omgeving is van belang voor het opgroeien van kinderen. En als de sociale omgeving niet voldoende kan bieden? Dan is het van belang dat ouders weten waar ze laagdrempelig terecht kunnen om  zo samen tot een aanpak te komen die past bij alle betrokkenen. Daar sta ik voor.